Empresa i la seva filosofia

Tallers J Balaguer SA, és una empresa de caràcter familiar i capital íntegrament espanyol. Centra la seva activitat en el disseny, producció i distribució de solucions arquitectòniques i decoratives a partir de l’escala. Defineix productes líders que tenen per objecte aportar solucions innovadores i funcionals per a la llar i els espais públics sota criteris de cura disseny, innovació i respecte al medi ambient.

L’empresa basa el seu desenvolupament en l’expansió internacional i en un programa d’investigació, que li permet aplicar la més avançada tecnologia per a l’obtenció de nous resultats.

L’activitat de BALAGUER abasta tot el procés d’elaboració de la ESCALA, des del seu estudi i disseny fins a la instal.lació.

En l’actualitat compta amb una presència internacional. Gairebé el 25% de la facturació de l’empresa es genera en els mercats internacionals.

Balaguer és una empresa, un projecte, una família que continua tenint la mateixa visió i els principals objectius i valors.

Ser la Companyia líder que desenvolupa escales innovadores d’alt valor.

Compromesos

Amb la qualitat, la seguretat, el medi ambient, la societat, l’entusiasme, la serietat i l’esforç personal.

Accessibles

Amb el client, el col.laborador, el proveïdor i el ciutadà.

Autoexigents

Apostem per la millora contínua i la innovació. Volem ser excel.lents i ser percebuts com a tal. Busquem l’aportació del valor. Som ferms i perseverants per assolir els nostres objectius i seguir creixent.

Sensibles

Admirem i reconeixem el treball dels millors. Sabem escoltar: fomentem el diàleg amb els nostres col.laboradors, companys, clients, proveïdors, mercats … Ens adaptem a les particularitats de cada client per poder créixer. Tenim capacitat de reacció davant noves necessitats.