Equip Humà

Les persones que treballen a Balaguer constitueixen el pilar fonamental per al desenvolupament i innovació de l’empresa. Tots ells aporten valor i contribueixen a la posició de lideratge de Balaguer.

Balaguer està format per un equip humà multidisciplinari, diversitat que afavoreix la creació de diferents punts de vista que aporten riquesa a les preses de decisions portades a terme en l’exercici de l’empresa. Així com per satisfer al client i resoldre les problemàtiques constructives que puguin plantejar-se.

En la política de selecció i contractació de Escales Balaguer preval sempre la transparència, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats.
La millora de l’entorn i de les condicions de treball dels empleats constitueix una prioritat per a Balaguer.

L’empresa es compromet sempre a reduir les situacions de perill i que s’assoleixin nivells alts de seguretat tant a les instal.lacions com en els processos de producció i muntatge. Per això, la formació en aquesta matèria és important per crear una cultura de seguretat.