Història i Evolució

Joan Balaguer i Carmen Salvador, pares dels actuals propietaris de Balaguer van iniciar el 1963 l’activitat de Serralleria al Passatge pujos, de l’Hospitalet de Llobregat.

L’experiència de la família Balaguer a la serralleria va portar a la segona generació de la mateixa a la constitució el 1983 de Tallers J BALAGUER SA.

Durant la dècada dels 80, trasllada les seves instal.lacions a la C / Vinyeta de l’Hospitalet de Llobregat i amplia la seva activitat comercial a diferents punts de la geografia espanyola a través de filials directes i distribuïdors qualificats.

El 1992 amplia les seves instal.lacions construint la seva pròpia nau industrial adaptada a les seves necessitats i amplia la seva activitat comercial el 1997 a diferents punts de la geografia Europea a través de distribuïdors especialitzats.

El 2005 adquireix nova nau industrial que adequa per a l’especialització de les escales en sèrie, tant escales de cargol com modulars.

El nostre creixement ha estat constant i ens hem convertit en especialistes de l’escala amb innovacions tècniques i de disseny realitzant noves solucions que han afirmat a l’escala com un component de decoració.