100-007 Imagenes Escaleras

ESPAI PER UNA ESCALA DE CARGOL.

El Primer que direm es que una escala de cargol d’unes dimensions com les que parlarem en aquest article, NO compleix la Normativa Vigent del CTE.

Dit això i intentant tractar casos pràctics, l’escala de cargol d’us restringit s’utilitza justament en espais reduïts i de poc ús.

Un dels dubtes més Comuns que ens arriben és, Quin forat tenim que fer per la nostre escala de cargol?

El forat dependrà de molts factors i sempre qui ens podrà aconsellar i distribuir millor l’espai disponible serà l’arquitecte de l’obra que coneix tots els detalls. Igualment anem a plantejar unes idees genèriques i a partir d’aquí cadascú tregui les seves pròpies conclusions.

1 – Espai Disponible: Una de les primeres coses a tenir en compte a l’hora de decidir de quines dimensions fer la nostra escala és L’Espai del que disposem, les dimensions generals de l’Habitatge i en concret les dimensions de l’Espai on ha d’anar col · locada l’escala, son diversos detalls que en aquest sentit hem de tenir en compte.

– Moltes vegades l’escala va al saló, son important doncs les dimensions del nostre saló, avui i cada dia més els nostres habitatges van reduint els seus metres útils, així que si el nostre de saló és de dimensions reduïdes no tindria cap sentit sobredimensionar la nostra escala, doncs realment L’espai que anem a gaudir és el saló.
– Forat que puguem obrir, Altres moltes vegades hem d’obrir un forat inexistent, en aquest cas l’espai ens el marcaran la distància entre bigues i el número de bigues que estiguem disposats a modificar. (Normalment i per una escala de caragol amb una és suficient).

2 – Ús de l’escala: amb quina freqüència farem servir l’escala?

És l’escala principal de l’habitatge? Uneix un saló amb un altell de poc ús?, Va a una terrassa exterior? …

Hem de valorar el nostre cas concret i estimar si li donarem un ús intens a l’escala o no és el cas.

Moltes vegades l’ús que li donarem a l’escala ve determinat per la superfície útil en la part superior de manera que si disposo de molts metres adalt sí que s’estima que utilitzaré amb intensitat i pert tant li donaré molt d’ús a l’escala .

CONCLUSIONS

Dit tot això i sense que serveixi de doctrina, (ja que sempre s’haurà d’estudiar cada cas concret), Podem generalitzar dient que l’escala de cargol tenint en compte que ja es col.loca en espais reduïts, es pot col · locar amb un diàmetre a partir de 1,20 m. per llocs amb poc espai disponible i poc ús, i fins 1,40 m -1,50 m -1,60 m en un lloc con les dimensions de l’obra ens ho permetin, tenint en compte sempre que a mayor diàmetre col · loquem l’escala, mes còmode ens resultarà pujar i baixar.

Cal tenir en compte que son varis els factors que influeixen en la comoditat d’una escala no únicament el diàmetre, també el pas lliure, El número de graons (major o menor contrapetjada), els graus d’obertura d’un esglaó a altre (dimensió de les petjades), i sempre tenint en compte que son valors que estan relacionats de manera que si modifiquem un potser tenim que modificar altres i es molt important que estiguin ben balancejats …