Avui un resum de la Normativa CTE d’ESCALES FIXES.
La normativa per aquest tipus d’escala sí es molt clara, i en aquest apartat NO tractarem tots els seus detall, per ampliar infomació podeu trobar.la a CTE Seguridad de Utilización. Libro 8. Apartado 4.5 “Escaleras Fijas”.

escaleras fijas

El Primer que podem dir es que normalment li diem escales d’Accés Vertical,escales de gat, escales amb protecció de cèrcols, …. i segur que mes noms.

Dit això passem a detallar alguns dels punts d’aquesta Normativa:

* Mínim d’ample 400, Màxim d’ample 800 mm.

* Distància entre els graons de 300 mm com a màxim.

* Si no hi ha un suport al arribar a la superfície de dalt: la barana de l’escala haurà de prolongar.se com a mínim 1.000 mm. per sobre de l’últim esglaó.

* Si l’altura és superior a 4 m. haurà de portar una protecció circumdant. (El que coneixem com cèrcols de protecció).

* Si l’altura total es mayor de 9 m. haurà de portar plataforma de descans, almenys Cada 9 m.

8000-002