Het team

De mensen die werkzaam zijn bij Balaguer vormen de pilaren voor de ontwikkeling en innovatie van het bedrijf. Hun kennis dracht bij aan de leidende positie van Balaguer.

Balaguer bestaat uit een multidisciplinair menselijk team het geen de vorming van verschillende standpunten bevordert op het moment van beslissingen nemen binnen het bedrijf. Het is van belang om de klant tevreden te stellen en eventuele constructie- problemen te kunnen oplossen.

Bij de selectieprocedures van personeel overheerst altijd de transparantie en gelijke kansen voor iedereen zonder te discrimineren.

Het verbeteren van de werkruimte en de werkomstandigheden voor het personeel is een van de prioriteiten van Balaguer.

Het bedrijf stelt hoge eisen aan de veiligheid voor haar werknemers .Zij verbindt er zich toe binnen zijn installaties en werkplaatsen tijdens de productieprocessen maar ook tijdens montagewerkzaamheden het risico tot een minimum te beperken . Opleidingen binnen dit thema zijn belangrijk om een veiligheidscultuur te creëren.