Escales d'Emergència

Escales trams

Escales Balaguer

Escales de Trams Rectes

Col·lecció escales trams

Les escales de trams rectes són estructures comunes a edificis i cases. Consisteixen en una sèrie d’esglaons disposats en línia recta, sense girs ni corbes, cosa que en facilita l’ascens i el descens. El disseny simple i funcional les fa populars en espais reduïts, ja que ocupen menys espai que les escales amb descansos o corbes. Aquests tipus d’escales es troben tant a interiors com a exteriors, proporcionant accés a diferents nivells amb eficiència. La seva construcció sol ser robusta i segura, oferint una manera pràctica i directa de connectar nivells a qualsevol estructura arquitectònica.