Escales d'Emergència

Hotels

Escales Balaguer

Escales d'emergència en Hotels

Col·lecció escales emergència

La Normativa Legal vigent fa necessària la incorporació d’Escales d’Emergència en els edificis de diverses plantes contribuint d’aquesta manera a la salvació de persones en cas d’incendi o emergència. Aquesta necessitat, avui, no té perquè ser un ajust en l’estètica i disseny de l’edifici sinó tot el contrari, la instal·lació d’escales singulars contribueix a ressaltar les particularitats constructives de l’edifici.